דברים שחשוב לדעת אודות המיסוי הנדל”ן בארה”ב

כאשר אתה מתכנן רכישת נכס בארצות הברית, חשוב שתלמד כמה מושגים בסיסיים על מיסי הנדל”ן בארצות הברית, משום שעולם מיסי הנדל”ן בארצות הברית, שונה מעולם מיסי הנדל”ן בארץ. מומלץ שאנשי מקצוע ילוו את תהליך איתור הנכס והרכישה, ויתנו לך את ההסבר המקצועי הנדרש על המיסים בארצות הברית.

מיסוי הנדל"ן בארה"ב
מיסוי הנדל”ן בארה”ב

Transfer Tax

Transfer Tax, הוא  מס אותו משלם רכש הנדל”ן בארצות הברית, כאשר מעביר את הבעלות של הנכס על שמו. מס זה, מקביל למס הרכישה המוכר לנו בארץ. גובה המס אותו משלם אזרח אמריקאי, שונה מגובה מיסי הנדל”ן אותו משלם אזרח זר הרוכש נכס נדל”ן. את סוג המס הזה, ניתן לשלם ב2 דרכים: הדרך הראשונה, היא הדרך המקבילה בארץ- בה שוכרים רואה חשבון המגיש לרשויות המס דו”ח שנתי, ומשלם את המס הנדרש. בדרך השנייה, מנכות רשויות המס 30% מתוך הרווח אותו מקבל בעל הנכס, ובעל הנכס לא צריך להתעסק עם ניירת ודו”ח. הדרך השנייה לא כדאית, והיא יקרה בהרבה יותר מהדרך הראשונה.

החזרים שמשלם המס יכול לקבל:

מיסוי הנדל"ן בארה"ב

כמו שבארץ, משלם המיסים יכול לקבל החזר על הוצאות שוטפות של ניהול הנכס להשכרה, כך גם משלם המיסים בארצות הברית יכול בעת הכנת הדו”ח, לבקש החזר על הוצאות הקשורות בניהול הנכס: ניקיון, תשלומי ארנונה, דמי ועד בית, תשלום עבור חברת ניהול, הוצאות על פרסום הנכס, ועוד. כמו בארץ, חשוב לשמור את כל החשבוניות שאתה מקבל בעת תשלומי ההוצאות השוטפות, על מנת לתת לרשויות המס בארצות הברית הוכחה על אמיתות ההוצאות.

חשוב מאוד לשלם את מיסי הנדל”ן בארה”ב:

צריך להבין, שכמו שחשוב לשלם את מיסי הנדל”ן ומיסי הארנונה בארץ, כך גם הרשויות בארה”ב מקפידות על המיסים. אי תשלום המיסים, עלול לגרור לקנסות כבדים, ואף לעונש מאסר. אין זה נעים להסתבך עם רשויות המס והחוק בארה”ב, ולכן כדאי לקבל ליווי מקצועי בתחום. צריך לדעת, שבכל אזור בארצות הברית יש גובה מס שונה, אותו יש לשלם, ולכן חשוב ללמוד מהו גובה המס של האזור בו אתה רוכש נכס נדל”ן.